SLOVINSKO 2003

SLOVINSKO  podzim 2003

     sbor CANTUS FEMINAE na svém historicky prvním zahraničním koncertním zájezdu ve Slovinsku.

 

Ve dnech 11. – 14. září 2003 sbor CANTUS FEMINAE poprvé za dobu své činnosti  vyjel na koncertování do zahraničí.

     Navázali jsme na dobré pěvecké vztahy s přáteli ze sboru VALVASOR z města Krška. Slovinští přátelé byli hosty setkání komorních pěveckých sborů  FESTIVÁLEK v roce 2001. A tak na oplátku nechanická děvčata obdržela pozvání ke koncertům v Kršku a jeho okolí.

     Večer dne 11. září 2003 se vydalo dvacet zpěvaček na historicky první pěvecký zájezd za hranice naší republiky.  V ranních hodinách 12.září 2003  jsme překročili slovinské hranice.     

Naší první zastávkou bylo centrum severního Slovinska – Maribor, město na březích řeky Dravy. V dopoledních hodinách jsme si prohlédli jeho ulice a pamětihodnosti. Vystoupili jsme na věž kostela, ze kterého byl krásný výhled na okolní kopce s vinicemi (nejstarší až 400 let), bílými kostelíky a v pozadí s hřebeny pohoří Pohorje. Sbor také nelenoval a na tržišti kolemjdoucím zazpíval několik lidových písní. Další zástavkou tohoto dne bylo město Celje. Prohlídka města byla spojena s obědem, část členů sboru vystoupala na zdejší hrad, který je nejstarším ve Slovinsku. A poté to byl pouhý skok do cíle naší cesty – města Krško.     V půvabném kraji kolem řeky Sávy se zalesněnými kopci a stráněmi ozdobenými vinicemi nás přivítali přátelé z Valvasoru. Po večeři a společném zpívání jsme se rozprchli na ubytování v rodinách přátel.

     Sobotní program 13.září.2003 byl plný zážitků. Nejdříve jsme navštívili hrad Brežice, kde jsme se ve zdejším muzeu seznámili z historií tohoto místa. Vyvrcholením pro nás však byl vstup do překrásného sálu s názvem „Viteška dvorana“, který má vynikající akustiku. Zazpívat si zde několik písní nebylo problémem a pro nás to byl skvělý zážitek. Zde jsme se setkali také s mužským sborem z Rakouska. Dalším místem naší návštěvy byly termální lázně Čatež. Po obědě v hostinci Gadova Peč v Podbočje jsme se přesunuli na hrad Kostanjevica. Zde jsme si mohli prohlédnout galerii Božídary Jakace s obrazy a sochami slovinských umělců. Na tomto kouzelném místě s arkádami a opraveným kostelem – dnes koncertním sálem – byl připraven i hlavní koncert.

      Před plným auditoriem, ve kterém nechyběl ani primátor města  pan Franci Bogovič,  vystoupil smíšený komorní sbor VALVASOR z Krška, po nich se představil mužské sbor VINKO POLJANEC z Rakouska. A jako vyvrcholení koncertu se představil náš sbor CANTUS FEMINAE z Nechanic. Program prezentoval tvorbu Antonína Dvořáka, Bohuslava  Martinů, nechyběli ani úpravy lidových písní Petra Ebena, Miroslava Raichla. Repertoár byl náročný, ale pro posluchače velmi zajímavý. Děvčata byla plně soustředná na výkon plný dynamiky a muzikálnosti  a tak dlouhotrvající potlesk byl dokladem kvalitního provedení skladeb. V závěru koncertu všechny sbory společně pod vedením Petra Semeráka zazpívali slovinskou lidovou píseň, která dala také název tomuto skvělému koncertu – PA SE SLIŠ  (Naslouchej).

      Nedělní dopoledne 14. září 2003 sbor vystoupil v rámci bohoslužby a krátkým koncertem po jejím ukončení. Vřelé přijetí a slova chvály na „andělské hlasy“ zcela zaplněného kostela byly tou nejlepší tečkou za koncertní cestou. Na každém kroku jsme se přesvědčovali o vřelém přátelství. Naplněni tímto pocitem jsme se ve večerních hodinách vraceli do našeho města.

       Je třeba také poděkovat těm , kteří nám napomohli tuto pro sbor historicky první cestu realizovat : panu hejtmanu ing.Pavlu Bradíkovi, radě Královehradeckého kraje a  radě  města Nechanice  za finanční podporu.  Autobusové přepravě Jana Mrázka z Hradec Králové a řidiči Tomášovi  Švarcovi za příjemné bezproblémovou cestu. Děkujeme. Všechno dohromady to bylo skvělé.

   

 

                                                                                                              Mgr.Petr Semerák

                                                                                                              sbormistr

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode